icon culture
CULTURE & CHANGE

Radost ze změny – v silném kulturním kontextu.

„Culture eats strategy for breakfast.“ (P. Drucker). Rychlost a intenzita změny v dnešních ekonomikách, např. digitální transformace, klade na firmy i jednotlivce nové požadavky. Výsledky globálních výzkumných programů ukazují, že většina firem, a tedy i jednotlivců, uvázla v minulosti. Pro firmy je těžké dostat se tam, kam potřebují, pokud jejich vedení nezná a neukazuje cestu. Analytické silné stránky a podnikatelské schopnosti mohou vést k požadované změně pouze ve spojení se zažitou změnou chování (kulturou).

Několik příkladů přínosů naší spolupráce pro klienty (only in English available):

Naše hlavní programy: Tréninky gustavkäser jsou navrženy tak, aby přinesly velice praktický pohled na jedno z nejnaléhavějších obchodních témat dnešní doby: Jak se těšit ze spolupráce a zároveň vytvářet přidanou hodnotu v prostředí, v němž se každý stále více ptá „co z toho budu mít já?“?
Jaká firemní kultura zajistí vaší firmě stabilitu potřebnou k tomu, aby mohla čelit budoucím výzvám?

 
icon management
Leadership & Management

Efektivní manažeři nejsou vždy silní vedoucí pracovníci.

Pro manažery a vedoucí pracovníky je nezbytné, aby získali nové sebevědomí a mohli pak ovlivňovat své okolí tak, aby je dobrovolně následovalo. Cíl: žádoucí a nevynucená vůdčí kultura. Zaměstnanci ve 21. století nechtějí jen plnit příkazy. Generace Y chce být inspirována a očekává, že její nadřízení na ni přenesou pravomoci, a to s jasnou vizí plně využít její potenciál – pro sebe i pro svou firmu. Zaměstnanci chtějí být součástí velkých úspěchů

V dnešním stále více mezinárodním a proměnlivém obchodním prostředí musí manažeři své schopnosti neustále přizpůsobovat, aby se mohli věnovat vedení napříč kulturami a hranicemi v neustále se měnících podmínkách.

Schopnost odpovědět na otázku PROČ se stává nejdůležitějším nástrojem pro vedení, a to daleko před odpověďmi na otázky JAK a CO.

Několik příkladů přínosů naší spolupráce pro klienty (only in English available):

Naše hlavní programy: Tréninky gustavkäser jsou navrženy tak, aby přinesly velice praktický pohled na jedno z nejnaléhavějších obchodních témat dnešní doby: Jak se těšit z managementu a vedení ve složitém multikulturním prostředí napříč hranicemi?

 
icon sales
SALES PERFORMANCE

Od USP k UBR

Proč by měli zákazníci nakupovat u vás?

Zákazníci ve 21. století již nenakupují pouhé produkty a služby. Chtějí být součástí příběhu a do určité míry se účastnit procesu vývoje. Jejich cíl: Chtějí mít náskok...díky vašim produktům, respektive službám!

Prodejci musí být tedy agilní a připraveni do té míry, aby mohli jakožto lidský styčný bod mezi vaší virtuální pozicí na trhu a vašimi klienty s jejich skutečnými potřebami a nároky zvládat každodenní výzvy (only in English available).

Naše hlavní programy: Tréninky gustavkäser jsou navrženy tak, aby přinesly velice praktický pohled na jedno z nejnaléhavějších obchodních témat dnešní doby: Jak se těšit z prodeje ve složitém digitalizovaném prostředí?

 
icon crossfunctional
Crossfunctional Skills

Trénink jedinečných dovedností

Spolupráce ve firmách napříč různými týmy se stává pravidlem, je často velmi užitečné mít alespoň funkční znalost dalších kompetencí pro vytváření přidané hodnoty pro firmu. Ale jak si máme osvojit dovednosti napříč funkcemi na základě individuálních stylů vzdělávání, při decentralizovaném výkonu pracovní činnosti a pod časovým tlakem při plnění každodenních pracovních povinností?
Jako profesionálové v oboru komunikace a změn chování jsme přesvědčeni, že odpověď se skrývá jak v individuálním vzdělávání, aby se dospělo k ucelenému pohledu na obchod, tak ve firemním vzdělávání.

Prostřednictvím našich programů můžeme zajistit obojí.

Naše hlavní programy: Tréninky gustavkäser jsou navrženy tak, aby přinesly velice praktický pohled na jedno z nejnaléhavějších obchodních témat dnešní doby: Jak na sebe vzájemně působit a těšit se ze změny v rychle se měnícím prostředí s vysokými nároky?

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.